НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

Протоколи от изпити

Моля, изберете година: Протокол от изпит по Счетоводство, проведен на 25.06.2017 г. Протокол от изпит по Търговско право, проведен на 30.09.2017 г. Протокол от изпит по Данъчно и осигурително право, проведен на 28.10.2017 г. Протокол от изпит по Независим финансов одит, проведен на 25.11.2017 г.

© ИДЕС, 2018 г.