НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

СПИСЪК
 на разпределението на кандидатите за експерт-счетоводители
ИЗПИТ - НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ - 25 НОЕМВРИ 2017 г.

Сграда: УНСС-София, Зала: "Тестови център"

Ид № Имена
13-019 Иванка Христова Ценова
15-056 Марияна Костадинова Апостолова
15-062 Мирослав Йорданов Трендафилов
13-003 Цветелина Георгиева Тарльовска
13-172 Ралица Руменова Михова
16-028 Татяна Борисова Тодорова
16-036 Димитър Тодоров Маринов
17-045 Николай Панков Острев
13-079 Йордан Русинов Василев
17-028 Марияна Александрова Гешева
17-091 Стоян Любомиров Деевски
13-020 Свилена Божидарова Тодорова
17-084 Кирил Александров Петров
17-114 Теодора Василева Понева


Кандидатите, подали заявление и допуснати до изпита, трябва да се явят с лични карти в 11.30 ч. пред тестовия център на УНСС – гр. София.

© ИДЕС, 2018 г.