НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

Архив на изпитни варианти

Моля, изберете година: Вариант 2 от изпит по Счетоводство, проведен на 25.06.2017 г. Вариант 1 от изпит по Търговско право, проведен на 30.09.2017 г. Вариант 1 от изпит по Данъчно и осигурително право, проведен на 28.10.2017 г. Вариант 1 от изпит по Независим финансов одит, проведен на 25.11.2017 г.

© ИДЕС, 2018 г.