НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ПО ЧЛ. 14
ОНЛАЙН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПИТИ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗНФО
УКАЗАНИЯ ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

Уважаеми кандидати,

Можете да проверите резултатите си от изпитите, чрез вход в персоналната ви страница от меню Лични данни

Прочетете Указанията за работа със системата за електронен изпит.

Провеждането на изпитите се осъществява по електронен път чрез информационна система «ИДЕС за провеждане на електронни изпити» /ИСПЕИ/, Информационната система обхваща всички дейности, свързани с провеждането на изпити за придобиване на правоспособност за дипломиран експерт-счетоводител.

Информационната система «ИДЕС за провеждане на електронни изпити» гарантира сигурност и надеждност при генерирането, обработката и оповестяването на резултатите от изпита.

Правила за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител - 2024 г.

Инструкция за провеждане на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител - 2024 г.

Организацията и провеждането на изпитите, предвидени в Правилата, се осъществява от администрацията на ИДЕС.


 

 


© ИДЕС, 2024 г.