НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

СПИСЪК
 на разпределението на кандидатите за експерт-счетоводители
ИЗПИТ - ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО - 27 ОКТОМВРИ 2018 г.

Сграда: УНСС-София, Зала: "Тестови център"

Идент.№  ИМЕНА
12-045 Анелия Петрова Андонова
13-109 Мирена Добрева Гърбева
13-114 Петя Маринова Гологанова
13-125 Ивана Георгиева Бонева
13-184 Спасуна Илиева Нушкова-Стоянова
13-193 Веселин Митев Славов
15-047 Едгар Викторович Загороднюк
15-048 Асен Данчев Димитров
15-109 Надежда Димитрова Василева
16-017 Живко Николов Николов
16-018 Моника Ивелинова Асенова
16-035 Мартина Красимирова Колева
16-052 Гюляй Мюмюн Рахман
16-100 Ивайло Янчев Янчев
17-023 Теодора Иванова Георгиева
17-029 Пламен Стойков Вълнев
17-113 Десислава Николова Добрева
18-004 Николай Иванов Николов
18-006 Любомира Каменова Атанасова
18-017 Веска Юриева Николова
18-018 Димитрина Васкова Ляскова
18-023 Теодора Славчева Думбалска
18-050 Соня Захариева Заркова
18-052 Стоянка Ненчова Владимирова
18-073 Катерина Красимирова ШоповаКандидатите, подали заявление и допуснати до изпита, трябва да се явят с лични карти в 11.30 ч. пред тестовия център на УНСС – гр. София.

© ИДЕС, 2018 г.