НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

СПИСЪК
 на разпределението на кандидатите за експерт-счетоводители
ИЗПИТ - НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ - ВТОРИ ЕТАП - 01 ДЕКЕМВРИ 2018 г.

Сграда: УНСС-София, Зала: "Тестови център"

Идент.№  ИМЕНА
13-179 Илона Бориславова Аврамова
15-047 Едгар Викторович Загороднюк
15-056 Марияна Костадинова Апостолова
16-017 Живко Николов Николов
16-018 Моника Ивелинова Асенова
16-035 Мартина Красимирова Колева
16-052 Гюляй Мюмюн Рахман
16-100 Ивайло Янчев Янчев
17-029 Пламен Стойков Вълнев
17-037 Руслана Павлова Стоянова


Кандидатите, подали заявление и допуснати до изпита, трябва да се явят с лични карти в 11.30 ч. пред тестовия център на УНСС – гр. София.

© ИДЕС, 2019 г.