НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ОНЛАЙН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПИТИ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗНФО
УКАЗАНИЯ ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

Протоколи от изпити

Моля, изберете година: Протокол от изпит по Счетоводство етап 1 – затворени въпроси, проведен на 30.05.2021 г. Протокол от изпит по Счетоводство етап 2 – комбинирана оценка от първи и втори етап, проведен на 06.06.2021 г. Протокол от изпит по Счетоводство етап 1 – затворени въпроси, проведен на 18.09.2021 г. Протокол от изпит по Счетоводство (кандидати по чл. 76, ал. 2, т. 3) - затворени въпроси, проведен на 18.09.2021 г. Протокол от изпит по Счетоводство етап 2 – комбинирана оценка от първи и втори етап, проведен на 25.09.2021 г. Протокол от изпит по Търговско право, проведен на 09.10.2021 г. Протокол от изпит по Независим финансов одит, проведен на 06.11.2021 г. Протокол от изпит по Независим финансов одит - комбинирана оценка от първи и втори етап, проведен на 13.11.2021 г. Протокол от изпит по Данъчно и осигурително право, проведен на 04.12.2021 г.

© ИДЕС, 2022 г.