НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ОНЛАЙН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПИТИ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗНФО
УКАЗАНИЯ ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

Протоколи от изпити

Моля, изберете година: Протокол от изпит по Счетоводство етап 1 – затворени въпроси, проведен на 19.09.2020 г. Протокол от изпит по Счетоводство, проведен на 26.09.2020 г. от 12:00 ч. - комбинирана оценка от първи и втори етап, проведен на 19.09.2020 г. Протокол от изпит по Търговско право, проведен на 10.10.2020 г. Протокол от изпит по Данъчно и осигурително право, проведен на 24.10.2020 г. Протокол от изпит по Независим финансов одит, проведен на 21.11.2020 г. Протокол от изпит по Независим финансов одит - комбинирана оценка от първи и втори етап, проведени на 21 и 28.11.2020 г.

© ИДЕС, 2021 г.