НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

Протоколи от изпити

Моля, изберете година: Протокол от изпит по Счетоводство етап 1 – затворени въпроси, проведен на 12.05.2018 г. Протокол от изпит по Счетоводство етап 2 – отворени въпроси/казуси, проведен на 19.05.2018 г. Протокол от изпит по Счетоводство етап 1 – затворени въпроси, проведен на 24.06.2018 г. Протокол от изпит по Счетоводство етап 2 – отворени въпроси/казуси, проведен на 01.07.2018 г. Протокол от изпит по Търговско право, проведен на 29.09.2018 г. Протокол от изпит по Данъчно и осигурително право, проведен на 27.10.2018 г. Протокол от изпит по Независим финансов одит етап 1, проведен на 24.11.2018 г. Протокол от изпит по Независим финансов одит етап 2, проведен на 01.12.2018 г.

© ИДЕС, 2019 г.