НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

Протоколи от изпити

Моля, изберете година: Протокол от изпит по Счетоводство етап 1 – затворени въпроси, проведен на 12.05.2018 г. Протокол от изпит по Счетоводство етап 2 – отворени въпроси/казуси, проведен на 19.05.2018 г. Протокол от изпит по Счетоводство етап 1 – затворени въпроси, проведен на 24.06.2018 г. Протокол от изпит по Счетоводство етап 2 – отворени въпроси/казуси, проведен на 01.07.2018 г. Протокол от изпит по Търговско право, проведен на 29.09.2018 г. Протокол от изпит по Данъчно и осигурително право, проведен на 27.10.2018 г.

© ИДЕС, 2018 г.