НАЧАЛО
УСЛОВИЯ
ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ
ИЗПИТИ
ОЦЕНЯВАНЕ
ОНЛАЙН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПИТИ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗНФО
УКАЗАНИЯ ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ВХОД В ЛИЧНИ ДАННИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ
ИЗПИТНИ ПРОТОКОЛИ
АРХИВ НА ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

Архив на изпитни варианти

Моля, изберете година: Вариант 3 от изпит по Счетоводство етап 1 – затворени въпроси, проведен на 12.05.2018 г. Вариант 1 от изпит по Счетоводство етап 2 – отворени въпроси/казуси, проведен на 19.05.2018 г.

© ИДЕС, 2022 г.